Tidningsklippsregister

wdt_ID T-klipp_Id Link Rubrik Innehall Efternamn Fornamn Ar Man Dag Tidn Ort Ovr
1 Ta 01.001.01 Ta01-001.jpg Nordiska festen i Bräkne-Hoby Tradition 1931 3 16 KA Bräkne-Hoby
2 Ta 01.003.01 Ta01-003.jpg Talet vid Nordiska festen Tradition Danell V 1931 3 17 KA Bräkne-Hoby
3 Ta 01.007.01 Ta01-007.jpg Teologdagarna i Växjö Kyrka Växjö
4 Ta 01.008.01 Ta01-008.jpg Biskop Thomas minnesfest Kyrka 1943 1 26 KA Strängnäs
5 Ta 01.008.02 Ta01-008.jpg Krisen Rolig historia 1902
6 Ta 01.009.01 Ta01-009.jpg Nils Stigner död Dödsruna Stigner Nils 1934 12 7 KA Kyrkhult Stiby, L-län
7 Ta 01.009.02 Ta01-009.jpg In memoriam Nils Stigner Dödsruna Stigner Nils 1934 12 7 KA Kyrkhult
8 Ta 01.011.01 Ta01-011.jpg Stigners minne Dödsruna Stigner Nils 1934 12 11 Kyrkhult
9 Ta 01.011.12 Ta01-011.jpg Kristina Nilsson i Tulseboda Hyllning Nilsson Kristina 1908 Paris Kyrkhult
10 Ta 01.012.01 Ta01-012.jpg Hovmansbygdsmördarens dom Brott Andersson August 1924 12 6 ÖV Hjortsberga Ringamåla
Rubrik Efternamn Fornamn Ar Ort Ovr